Pletařské značky, anglické pletařské zkratky

 

 

Pomocná videa k pletařským značkám naleznete na:

 

Monika Tuzar Barevnaklubicka  https://www.youtube.com/@monikatuzarbarevnaklubicka2476 

 

 

Na stránce se pracuje 

 

Pletařské značky, anglické pletařské zkratky

 

 
  symbol zkratka popis
       
  1 obrace 1 oko obrace
  / 2splést P 2 oka splést hladce vpravo
  2splést L 2 oka splést hladce vlevo, 1 oko sejmeme hladce druhé oko upleteme, sejmuté oko přes něj přetáhneme
  /‒ 2splést obraceP, splést 2 oka obrace   2 oka splést obrace vpravo (vpravo na lícní straně)
  ‒\ 2splést obraceL, splést 2 oka obrace za zadní nit 2 oka splést obrace vlevo  (vlevo na lícní straně)
  ↖  3 oka spleteme hladce vlevo 1 oko sejmeme, 2 a 3 oko spleteme hladce, 1 oko přes ně přetáhneme
  3 oka spleteme hladce vpravo 1 oko sejmeme hladce, druhé oko upleteme, první sejmuté oko přes něj přetáhneme, nakonec přetáhneme 3 oko
  splést 3 oka hladce na střed 1 oko sejmeme, 2 a 3 oko spleteme hladce, 1 oko přes ně přetáhneme
  Λ   splést 3 oka hladce skrz zadní smyčku splést 3 oka hladce skrz zadní smyčku
  Λ   splést 3 oka hladce skrz zadní smyčku splést 3 oka hladce skrz zadní smyčku
    S2KPO (Slip 2tog knitwise, K1, Pass slipped sts over)  
  splést 3 oka obrace na střed  
  V   splést 3 oka obrace skrz zadní smyčku splést 3 oka obrace skrz zadní smyčku